Na internetu je nespočet stránek s hodnotnými návody na Excel, nicméně nevýhodou bývá absence možnosti přímo si uváděné rady vyzkoušet a snáze tak výklad pochopit.

Vydal jsem se tedy cestou jinou a místo uvádění návodu na internetu jsem se rozhodl vše skloubit do jediného Excelového souboru. Název Průvodce Excelem vychází ze skutečnosti, že budete přehledně provedeni nejen problematikou mnoha vzorců, kontingenčních tabulek a maker. Vše je podrobně vysvětleno, prakticky u všeho najdete příklad k vyzkoušení a každý vzorec tak můžete rovnou použít a zároveň s tím i upravit pro svou potřebu.

Tímto se snažím co nejvíce zpřístupnit možnosti Excelu. V průvodci je mnoho příkladů a postupně budu přidávat další. Nejdůležitější však je shrnutí témat v přehledné nabídce a Vám tak stačí kliknout na tlačítko, které skrývá zajímavý obsah a následně Vás přesune ke zvolenému tématu. 

Abyste v Průvodci mohli pracovat, musíte v něm povolit makra. 

STÁHNOUT ZDARMA PRŮVODCE EXCELEM


 Ač v Googlu najdete odpověď na svou otázku možná rychleji a nemusíte nic stahovat, určitě nenajdete její vysvětlení přímo v Excelu a především s praktickou ukázkou, jak například takový vzorec funguje. 
Avšak v Průvodci Execelm ano.Níže najdete podrobný rozpis všeho, co v Průvodci Excelem najdete.

 


VZORCEKDYŽ

Určíte podmínku, která po splnění vrátí zvolenou hodnotu včetně ukázky vnoření více podmínek pro různé situace, čí nastavení několika podmínek, které musí být do poslední splněné pro vykonání akce.

VLEVO, VPRAVO 

Umožní vyčlenit z jedné buňky jen část textu.

CHYBHODN

 Ukázka, jak CYHBHODN vložit přímo do vzorce, aby nezobrazoval chybovou hlášku např. u SVYHLEDAT.

CONCATENATE

Sloučí obsah dvou či více buněk do jedné s možností přidání dalšího textu či zkopíruje obsah buňky a doplní k němu další libovolné údaje.

ZAOKR.NAHORU

Zaokrouhlí hodnotu např. na desetitisíce, řády lze libovolně nastavit. Ukázka vnoření  funkce do jiného vzorce, aby nebylo nutné používat pomocné buňky.

SUBTOTAL

Lze použít pro základní matematické vzorce (dělní, sčítání...), ale na rozdíl od těch běžných, nezahrnuje do výpočtu vyfiltrovaná data.

DÉLKA

Vrátí hodnotu množství znaků ve zvolené buňce.

SVYHLEDAT

Porovná data ve dvou tabulkách, pokud dojde ke shodě, zkopíruje zvolenou hodnotu do nové buňky (vyhledává data v jiné tabulce a doplňuje je do nové).

COUNTIV

Hledá v tabulce shodná data a vrátí počet jejich opakovaných výskytů.

SUMIFS

Rozšířené COUNTIV, ještě navíc u shod umí sečíst hodnoty v dalších buňkách.

DATUM

Výběr vzorců pro práci s údaji vycházející z datumů (vyčlenění měsíce, aktuální den...)

PRÁCE S DATY

Výběr několika vzorců pro získání konkrétní částí textu ze zvolené buňky (z celého jména a příjmení v buňce vyčlení jen jméno či příjmení...).


KONTINGENČNÍ TABULKYPŘIDÁNÍ FILTRŮ

Vloží navíc nad rámec automatického filtru samostatné grafické filtry z libovolných oblastí kontingenční tabulky. 

SESKUPENÍ DAT

Sloučí na příklad různá data po týdenním intervalu, to znamená, dat vztahující se k prvnímu týdnu budou shrnuté, data v druhém týdnu rovněž atd. Intervaly je možné nastavit dle potřeby.

VÝPOČET V % 

Umožní hodnoty převést na procentuální poměr ke zvolenému údaji.

DALŠÍ SLOUPCE

Vložení sloupců se stejnými údaji, ale s jiným typem výpočtu např. součet, průměr.

OPRAVENÍ CHYB

Nahrazení chybových hlášek zvolenou hodnotou.

AKTUALIZACE

Automatická aktualizace tabulky po otevření Excelu.


MAKRAÚVOD DO CYKLŮ

Vysvětlení funkce a smysl opakujících se cyklů. Slouží jako základ pro mnoho užitečných maker.

PODMÍNKA IF

Určíte podmínku, která po splnění či nesplnění vykoná nastavenou funkci.

MAZÁNÍ ŘÁDKŮ

Smaže prázdné nevyužité řádky, nebo s hodnotou, kterou si nastavíme.

NAJDE TEXT

Najde ve sloupci konkrétní text a přenese Vás na něj. Ideální na příklad pro tlačítka odkazující na konkrétní list a řádek v Excelu.

SVYHLEDAT

Vyhledá a doplní data do tabulky z jiného zdroje dat. Jde o obdobu vzorce SVYHLEDAT, ale makro umí porovnávat shodu dat ve více sloupcích.

DALŠÍ FUNKCE

Několik zajímavých kódů, na příklad zakázání zobrazování prováděného makra. Vše se na pozadí provede a Vám se ukáže až výsledek. Makra se pak provádějí rychleji


 OSTANÍTRANSPONOVÁNÍ DAT

Převede sloupce v tabulce na řádky.

OZNAČENÍ VŠECH ŘÁDKŮ ČI SLOUPCŮ 

Označí všechny řádky či sloupce s obsahem, i když jsou mezi nimi prázdné. 

ÚPRAVA NĚKOLIKA LISTŮ ZÁROVEŇ

Textové změny včetně velikosti řádků a buněk se provedou současně ve všech vybraných listech.

IKONY A PODMÍNĚNÉ FORMÁTOVÁNÍ

Vybrání vhodných ikon pro zvýraznění vybraných hodnot, pomocí podmíněného formátování.

ODEBRÁNÍ DUPLICITNÍCH DAT

Ze sloupce či sloupců smaže řádky se shodnými daty.

SKUPINOVÉ SLOUČENÍ GRAFICKÝCH PRVKŮ

Slouží k označení třeba několika tlačítek, aby při jejich přesunu nebo úpravě formátu nebylo nutné opakovaně označovat každé zvlášť.

ZNAMÉNKA

Seznam matematických znamének včetně znázorňujícího nerovnající se hodnoty.

JAK PREZENTOVAT NEGATIVNÍ VÝSLEDKY

Specifická úprava grafu a tabulky pro lepší podání negativních výsledků.

VLASTNÍ FORMÁT BUNĚK

Možnost přidání v buňce před číslo či za něj libovolný text např. věk 24 let. I přesto vzorce pracují s buňkou, jakoby obsahovala pouze číslo. Plus mnoho dalších zajímavých úprav.

ČÍSLA BAREV

V některých případech potřebujete znát čísla barev, aby je bylo možné použít, na příklad u vlastního formátu buněk.

ROZEVÍRACÍ SEZNAM V BUŇKÁCH

Vytvoření rozevírací nabídky v libovolných buňkách (sloupcích, řádcích…). Při označení buňky se nabídka otevře a místo ručního zápisu je možné vybrat přednastavený údaj.

OMEZENÍ ZÁPISU DO BUNĚK

Nastavení rozsahu ve vybrané oblasti buněk např. omezení na zápis hodnot jen v rozmezí  0 - 100, nic jiného nepůjde zapsat.