Někdy se stane, že se ocitneme v situaci, kdy musíme sáhnout do finanční rezervy. Zejména v případě ztráty zaměstnání. Nebo si prostě můžeme udělat volno atd. Ač mohou být důvody rozdílné, je vždy lepší, když máme přehled o tom, na jak dlouho nám taková rezerva vydrží.

Můžeme jít cestou odhadu s nejistým výsledkem, nebo vše poctivě spočítat a dopracovat se ke spolehlivému údaji. Přirozeně dosáhnout něčeho takového na papíře může být složité a nepřehledné.

Pro svou vlastní potřebu jsem vytvořil nástroj, který dávám volně ke stažení. Práce s ním je jednoduchá a zvládne ji bez problému i člověk s menšími vlohami pro práci s penězi. 


1. Zvolíte měsíc a rok zahájení čerpání rezervy pomoci šipek. (Pak můžete datum i ručně upravit)

2. Uvedete výši Vaší finanční rezervy se záporným znaménkem.

3. Pak už nezbývá nic složitějšího, než do každého měsíce vyplnit očekávaný příjem, například výši podpory,
    i brigád, pokud máte zajištěnou, a další.

4. A v poslední řadě očekávané výdaje. Samozřejmě pracujeme s průměrem například za posledních šest
    měsíců.
Neváhejte zohlednit snížení výdajů úspornými opatřeními.


A to je vše. Excel Vám spočítá, do jakého data Vám finanční rezerva vydrží, a pro lepší přehlednost na dalším listě i barevně zvýrazní v kalendáři, kde najdete i vyznačené datum zahájení čerpání rezervy.

Samozřejmě očekávané výdaje i příjmy jsou více či méně zavádějící. Pro zpřesnění výsledku stačí každý měsíc do vedlejšího sloupce zadat reálný příjem i výdaj a doba, kdy Vám dojde finanční rezerva, se podle údajů přepočítá. Tak tedy směle do stáhnutí, tabulka je nastavena na 5 let, takže by měla být dostatečně obsáhlá pro každého.

STÁHNOUT NAPLÁNOVÁNÍ ČERPÁNÍ FIN. REZERVY