Někdy se stane, že se ocitneme v situaci, kdy musíme sáhnout do finanční rezervy. Zejména v případě ztráty zaměstnání. Nebo si prostě můžeme udělat volno atd. Ač mohou být důvody rozdílné, je vždy lepší, když máme přehled o tom, na jak dlouho nám taková rezerva vydrží.

Můžeme jít cestou odhadu s nejistým výsledkem, nebo vše poctivě spočítat a dopracovat se ke spolehlivému údaji. Přirozeně dosáhnout něčeho takového na papíře může být složité a nepřehledné.

Pro svou vlastní potřebu jsem vytvořil nástroj, který dávám volně ke stažení. 1.
Zvolíte měsíc a rok zahájení čerpání rezervy pomoci šipek.


2.
Uvedete výši vaší finanční rezervy se záporným znaménkem.


3.
Pak už nezbývá nic složitějšího, než do každého měsíce vyplnit očekávaný příjem, například výši podpory, i brigád, pokud máte zajištěnou a další.


4.
A v poslední řadě očekávané výdaje. Samozřejmě pracujeme s průměrem například za posledních šest měsíců. Neváhejte zohlednit snížení výdajů úspornými opatřeními.A to je vše. Excel Vám spočítá, do jakého data Vám finanční rezerva vydrží a pro lepší přehlednost na dalším listě i barevně zvýrazní v kalendáři, kde najdete i vyznačené datum zahájení čerpání rezervy.

Samozřejmě očekávané výdaje i příjmy jsou více či méně zavádějící. Pro zpřesnění výsledku stačí každý měsíc do vedlejšího sloupce zadat reálný příjem i výdaj a doba, kdy Vám dojde finanční rezerva, se podle údajů přepočítá. Tak tedy směle do stáhnutí, tabulka je nastavena na 5 let, takže by měla být dostatečně obsáhlá pro každého.

STÁHNOUT NAPLÁNOVÁNÍ ČERPÁNÍ FIN. REZERVY